17 Feb

Zwarte lijst

Zwarte lijst

Als u geld leent, moet dat natuurlijk terug worden betaald. Wanneer u uw schuld niet terug betaald of hier te laat mee bent, moet de kredietverlener dat melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank. Je komt dan op de ‘zwarte lijst’ terecht.
Het doel van de zwarte lijst is om je als consument te beschermen tegen jezelf, als je op de zwarte lijst staat krijg je immers geen nieuwe kredieten/leningen meer. Tevens om informatie te verschaffen aan financieringsmaatschappijen over uw betaalverleden en of er een risico is dat de lening niet tijdig wordt terug betaald.
Wanneer je een krediet wilt afsluiten kan dat vervelend zijn, want de kredietgevers zijn verplicht om te kijken of u op de zwarte lijst staat.

Hoelang blijf je op de Nationale Bank België staan:
– Voor de kredietovereenkomst zonder wanbetaling; drie maanden en acht werkdagen na de einddatum van de kredietovereenkomst.

Voor de wanbetaling:
– Niet-geregulariseerde wanbetaling (wanneer de schuld niet betaald werd): tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van wanbetaling.
– Geregulariseerde wanbetaling (waarbij de schuld of de achterstal betaald werd): in principe één jaar vanaf de datum van de regularisatie zonder dat deze termijn mag leiden tot een overschrijding van de bewaartermijn van tien jaar die berekend wordt vanaf de datum van de eerste registratie van de wanbetaling.

Ondernemers met een eenmanszaak ervaren in praktijk dat het lastiger is om een bedrijfskrediet aan te vragen wanneer zij op de zwarte lijst staan. Dit komt doordat hierbij privé en zakelijk één is, toch zijn er mogelijkheden en uitzonderingen. Wanneer uw onderneming een BVBA betreft zijn privé en uw zaak gescheiden. Als u met een privékrediet op de zwarte lijst staat, zal de bank toch voornamelijk kijken naar uw onderneming. De kans is groot dat wanneer uw financieringsaanvraag goed wordt onderbouwd de bank akkoord geeft voor een financiering, ondanks uw op de zwarte lijst vermeldt staat.
Hoe weet je of je op de zwarte lijst staat?
Internet: via de website van de Nationale Bank kan je met een elektrische kaartlezer en je identiteitskaart het bestand online raadplegen
Via de post: je kan een brief sturen naar de Nationale Bank met een recto verso kopie van je identiteitskaart.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Aarzel niet en vraag vrijblijvend hier een simulatie aan.

16 Feb

Bedrijfskrediet

Bedrijfskrediet

Deze financiering is bedoeld voor langdurende financieringsbehoefte. Dit wordt meestal gebruikt voor bijvoorbeeld; een investering in uw inventaris, bedrijfspand of voor het financieren van uw werkkapitaal of voorraden. Binnen de looptijd betaalt u een maandelijks bedrag.

Er zijn verschillende redenen om een bedrijfskrediet aan te vragen. Zo kan het door verschillende oorzaken minder gaan met jouw bedrijf. Je kunt daarom een bedrijfskrediet aanvragen maar dat betekent niet dat het je problemen oplost. Het helpt je om door de wat mindere periode te komen. Je kunt ook dit krediet aanvragen om bepaalde plannen te financieren. Hierdoor hoef je niet je reserves te gebruiken en worden investeringen gefinancierd door dit krediet.

Als klein bedrijf is het moeilijker aan een financiering te komen dan bij een groot bedrijf. De bank heeft liever een bedrijf met een grote lening en een goed plan, dan een kleine lening voor een mindere investering.

Daarom is het verkrijgen van een financiering steeds moeilijker bij de bank. Bij Krediet Expert helpen wij u met uw financiering. Om een juiste beoordeling te maken zal de financier na het bekijken van de beoordeling meer interesse hebben. En zal de financiering rapper worden gerealiseerd.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Aarzel niet en vraag vrijblijvend hier een simulatie aan.

16 Feb

Kredietmakelaar

Kredietmakelaar

Een kredietmakelaar is een tussenpersoon bij het afsluiten van een kredietovereenkomst. Alle stappen voor het afsluiten van een krediet gaat via de kredietmakelaar. Deze werkt meestal met inkooporganisaties aangevuld met een aantal losse banken waar ze rechtstreeks mee werken. Hierbij gaan ze na ontvangst van de gegevens opzoek naar het beste voorstel voor de klant.
De diensten van een kredietmakelaar; verzamelen van benodigde gegevens, zoeken naar goede kredietgevers voor het aanvragen van uw lening, uw kredietdossier voorstellen aan de banken, afsluiten van de lening en het overhandigen van het kredietbedrag.

Voordelen kredietmakelaar:
– Onafhankelijk advies voor uw lening
– Snelle afhandeling van uw lening
– Tijdbesparing tijdens het uitsluiten van de verzekering

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Aarzel niet en vraag vrijblijvend hier een simulatie aan.

16 Feb

Bulletkrediet/Bulletlening

Bulletkrediet/Bulletlening

Dit is een lening waarbij je het geleende bedrag op het einde van de looptijd in één keer terugbetaald en waarbij je tijdens de looptijd geen aflossing, maar enkel de interest betaald. Hierbij heb je maandelijks minder kosten dan bij een andere vorm lening. Deze lening is alleen te verkrijgen, wanneer het financieel haalbaar is om uiteindelijk heel het bedrag in één keer terug te betalen. Het is vooral raadzaam om een bulletlening af te sluiten als je zeker weet dat je over het geldbedrag beschikt of zal gaan beschikken dat wordt geleend. Als dat niet gaat lukken is het niet aan te raden om een bulletlening af te sluiten. Als je kunt aantonen bij de bank dat je over een dat geldbedrag beschikt of zal gaan beschikken, zal deze de bulletlening goedkeuren.
De bulletlening is interessant voor mensen die met zekerheid weten dat ze in de toekomst over een groot kapitaal zullen beschikken.

Voordelen bulletkrediet:
– Je kunt de datum waarop je het bedrag moet betalen samen laten vallen met de datum waarop je een grote som geld verwacht op je rekening. Zo zal het te verkrijgen geld gebruikt kunnen worden om de bulletlening gelijk af te lossen.
– De rente is niet al te hoog
– Inflatierisico is niet voor jou maar voor de bank

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Aarzel niet en vraag vrijblijvend hier een simulatie aan.

16 Feb

Overbruggingskrediet

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een tijdelijke, aflossingsvrije hypotheek. Net zoals je over een hypotheek rente betaalt, betaal je ook rente over het overbruggingskrediet. Deze is meestal lager dan de hypotheekrente. Hierbij leen je het bedrag wat je tekortkomt om je nieuwe huis/pand te betalen. Het afbetalen betreft geen lange periode.
Je hebt dan de gedurende periode wel hogere maandelijkse woonlasten. Dit komt doordat je je hypotheeklasten van het oude huis, het nieuwe huis en de rente van het overbruggingskrediet dient te betalen.
Dit zal zo blijven tot het overbruggingskrediet is afgelost en de woning is verkocht. Een oplossing om de maandelijkse kosten makkelijker te betalen is om het oude huis/pand te verhuren totdat het verkocht is.

Als de verkoopopbrengst van je oude huis/pand tegenvalt, dan zal er wellicht onvoldoende zijn om het overbruggingskrediet af te lossen. Dit zal dan resulteren in een restschuld. Daarnaast krijg je ook met andere kosten te maken zoals afsluitkosten en notariskosten.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Aarzel niet en vraag vrijblijvend hier een simulatie aan.